Działania wolontariuszy 2018/2019

Twórcza „Profilaktyka a Ty”

Już po raz czwarty PaTPORT Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku zorganizował „Andrzejki Prudnickiej Grupy PaT”, które odbyły się 29 listopada 2018 r. w Sali Reprezentacyjnej Prudnickiego Ośrodka Kultury.

Zajęcia PaTPORTU prowadzone są metodą twórczej profilaktyki rówieśnicze i koordynowane przez Eksperta PaT-u, Marzannę Zawadzką-Ciępkę, w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno-Profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.
Spotkanie rozpoczęło się od rana na wzór „Przystanków PaT”. Wolontariusze z PaTPORT-ów prudnickich szkół ponadgimnazjalnych – ZSR i ZSO nr 1, oraz ZS w Głogówku mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych formach warsztatowych: teatralnej (instruktor Elżbieta Zapała, nauczyciel języka polskiego w ZSR), wokalno-instrumentalnej (instruktor Iwona Preusner, nauczyciel muzyki w ZSP w Łączniku) plastycznej (instruktor Agata Wilczek, plastyk POK), gastronomicznej (instruktor Joanna Grzegocka, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w ZSR), fotograficznej (instruktor Marek Doskocz, właściciel Studia EMKA), tanecznej (Marcelina Marczak, uczennica klasy mundurowej II LO), dziennikarskiej (instruktor Agnieszka Sejnowska, nauczyciel przedmiotów informatycznych w ZS Głogówek) i musztry (instruktor Krzysztof Kopczyński, major Straży Granicznej).
O godzinie 13:30 rozpoczęła się uroczysta Gala, zainaugurowana hymnem PaT-u „Nie wracamy jeszcze na Ziemię”, autorstwa Jarosława Chojnackiego, w wykonaniu Małgorzaty Majewskiej, uczennicy klasy gastronomicznej ZSR. Następnie każda z grup, pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów, przystąpiła do przedstawienia efektów swojej pracy.
Zaproszeni goście mieli okazję podziwiać i nagradzać brawami różnorodne talenty występujących wolontariuszy, w tym m.in. umiejętności wokalno-instrumentalne, taneczne, czy teatralne, które przedstawione zostały w formie etiud w wersji humorystycznej. Nie zabrakło też akcentów patriotycznych, w postaci utworów muzycznych nawiązujących do 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Na wszystkich uczestników czekał ponadto smaczny i zdrowy poczęstunek, przygotowany przez uczniów klas gastronomicznych ZSR w Prudniku.
Pod wrażeniem efektów wykonanej podczas zajęć pracy był starosta prudnicki Radosław Roszkowski.
– W młodzieży siła i nasza przyszłość. Serce rośnie, że potrafi ona wykrzesać z siebie tyle twórczej energii. Te działania bardzo mocno przypadły mi do gustu już podczas jednej z pierwszych imprez PaT – spektaklu teatralnego, przygotowanego przez p. Elżbietę Jamborską. Cieszę się, że obecnie są kontynuowane przez tak liczne grono wolontariuszy, opiekunów, nauczycieli i kierownictwo naszych szkół. Należy podkreślić wielką rolę p. Marzanny Zawadzkiej-Ciępki, która jest inicjatorem i dobrym duchem wszystkiego tego, co się dzieje – powiedział starosta.
Finałowym akcentem andrzejkowej Gali była prezentacja pantomimy, przygotowanej przez grupę uczniów ZSO nr 1 pod kierunkiem nauczyciela religii – Anny Gattnar.
Najbardziej istotne dla wszystkich wolontariuszy jest promowanie spędzania wolnego czasu bez przemocy i uzależnień. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać na rzecz drugiego człowieka.

Warto dodać, że tego dnia po raz pierwszy służbę pełnił sierżant Prudek, nowa maskotka prudnickiej Policji.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

Obchody Światowego Dnia Wolontariatu

W dniach 30.11-1.12.2018 r. grupa wolontariuszy „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku wraz z koordynatorem uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji „Ukryte zagrożenia uzależnień”, zorganizowanej przez warszawską Fundację „Świat na Tak”.

W konferencji wzięli udział wolontariusze: Barbara Skowrońska, Natalia Bania, Marcelina Marczak (II LO w ZSR Prudniku) i Armin Piela (ZS Głogówek), pod opieką koordynatora Marzanny Zawadzkiej-Ciępki.
Już na początku gości wydarzenia zaangażowano do czynnego udziału w debacie oksfordzkiej pt. „Uzależnienia – karać czy edukować?”, którą poprowadzili przedstawiciele „Fundacji Edukacji Społecznej”. Uczestników podzielono na dwie grupy: „propozycja” i „opozycja”. Zwyciężyła „opozycja”, uzasadniając, że lepszym wyjściem z tak trudnej sytuacji jest leczenie osoby uzależnionej, niż jej karanie.
Następnie podzielono wolontariuszy na trzy grupy. Pierwsza miała za zadanie zaprojektować plakaty i hasła promujące życie w trzeźwości; druga – nakręcić spot reklamowy dotyczący uzależnień od narkotyków; z kolei trzecią – którą tworzyli prudniccy wolontariusze – poproszono o przygotowanie historii z morałem na temat palenia papierosów.
Prudniczanie przedstawili pantomimę, według pomysłu Marceliny Marczak, uczennicy klasy mundurowej. Prezentacja ta została najwyżej oceniona przez opiekunów i wygrała konkurs. Zwycięzców uhonorowała medalami Pani Prezes fundacji, Joanna Fabisiak. Serdeczne gratulacje dla całej grupy, a przede wszystkim dla kreatywnej Marceliny!
Podsumowaniem dnia była, poprowadzona przez wodzireja, wspaniała integracyjna zabawa andrzejkowa.
Następnego dnia młodzież uczestniczyła w wykładzie „Przekonania wobec narkotyków, ich rola w postrzeganiu zjawiska używania substancji psychoaktywnych”, zaprezentowanym przez panią Dorotę Szczęsną ze Stowarzyszenia Katolickiego Ruchu Antynarkotykowego KARAN.
Kolejnym i zarazem ostatnim punktem konferencji było szkolenie udzielania pierwszej pomocy, prowadzone przez ratowników z Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska.
Wspólnie spędzony czas pozwolił zintegrować się wolontariuszom z różnych stron Polski. Zdobytą wiedzę z pewnością wykorzystają oni w prowadzonych przez siebie działaniach.

Wyjazd odbył się w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

A w holu naszej szkoły odbył się kiermasz słodkości z okazji Światowego Dnia Wolontariatu. Zebrane fundusze zasilą budżet Powiatowego Klubu Ośmiu.

Santa, stop here!

Wolontariusze z Powiatowego Klubu Ośmiu przy ZSR zorganizowali akcję charytatywną „Prezent na Mikołaja”. W tym roku wśród społeczności uczniowskiej zbierane były fundusze na paczki dla podopiecznych ze świetlic objętych stałym wolontariatem oraz na dzieci naszych rodaków na Ukrainie. Zebrano rewelacyjną kwotę 991,31 zł.

PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowania

WOLONTARIUSZOM KLUBU OŚMIU
Barbarze Skowrońskiej, Sarze Demir i Pawłowi Korniejczukowi
wraz z
opiekunem mgr Marzanną Zawadzką–Ciępką
za
zorganizowanie paczek mikołajkowych i wręczenie ich dzieciom uczęszczającym do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Dąbrówka” w Prudniku.

„To był cudowny czas. Nigdy go nie zapomnimy.”

Wychowawca świetlicy                                                                                               Dyrektor SSM „Dąbrówka”
Anna Dudzińska                                                                                                                 Barbara Starzyk

Prudnik, dnia 06 grudzień 2018

Akcja charytatywna „Pusta miska”

W minionym tygodniu „Powiatowy Klub Ośmiu” zorganizował w szkole akcję charytatywną „PUSTA MISKA” na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. Akcja cieszyła się szczodrym zainteresowaniem, nawet wśród mieszkańców Prudnika.
Wolontariusze, w imieniu zwierząt, składają serdeczne podziękowania całej społeczności uczniowskiej, Radzie Pedagogicznej, pracownikom administracji oraz ludziom dobrej woli za przekazane dary.

„Wigilia Polska”

W dniu 18 grudnia 2018 r. wolontariusze „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku, przy ogromnym wsparciu Starostwa Powiatowego, już po raz piąty zorganizowali na prudnickim Rynku tradycyjną „WIGILIĘ POLSKĄ” dla mieszkańców.
Gości przywitał starosta prudnicki Radosław Roszkowski, który przekazał podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację tego przedsięwzięcia, na czele z wolontariuszami i ich opiekunami, mieszkańcom zaś złożył życzenia świąteczne.
Uczestnikom Wigilii serwowane były bezpłatne ciepłe posiłki, przygotowane przez: uczniów klas gastronomicznych ZSR (kule rybne, krokiety z leśnymi grzybami i kapustą, oraz kluseczki z makiem, bakaliami i miodem – pod kierunkiem: Andrzeja Chruściela, Joanny Grzegockiej i Agnieszki Chudy), oraz uczniów SOSW w Prudniku (tradycyjny barszcz czerwony – pod kierunkiem Angeliki Sadowskiej i Agaty Proszowskiej-Narkielon). Przy stolikach można było spotkać osoby w każdym wieku, była to wspaniała integracja pokoleniowa i społeczna. Zdaniem mieszkańców poczęstunek był bardzo smaczny i podany w solidnych porcjach. Dało się odczuć nastrój wzajemnej życzliwości, serdeczności i potrzeby pomocy drugiemu człowiekowi, czego świadectwem było dzielenie się chlebem i składanie przechodniom symbolicznych życzeń.
„Powiatowy Klub Ośmiu”, w którym działają wolontariusze: ZSR w Prudniku pod opieką Marzanny Zawadzkiej-Ciępki, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku pod opieką Aleksandry Grochowskiej, oraz Zespołu Szkół w Głogówku pod opieką Renaty Hamady, przy wsparciu „Klubów Ośmiu” z Łącznika, zadbał o dostojną oprawę świąteczną. W tym roku rozbrzmiewały przepiękne polskie kolędy w wykonaniu chóru z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku, pod kierownictwem Iwony Preusner. Wigilijny nastrój tworzyły ponadto: tradycyjna szopka, ręcznie malowana na płótnie przez wolontariuszy z ZSO nr 1 w Prudniku – Karolinę Zelasko, Dominikę Zelasko, Patrycję Zelasko, Wiktorię Hedę i Jagodę Bezak – pod kierunkiem Aleksandry Grochowskiej, a także wykonane przez uczniów szkół ozdoby świąteczne.
W trakcie „WIGILII POLSKIEJ” funkcjonariusze KPP przeprowadzili kampanię profilaktyczno-edukacyjną pod hasłem „W trosce o bezpieczne życie Seniora”. Seniorzy to grupa społeczna szczególnie narażona na działania złodziei i oszustów. Wśród przedstawionych zagadnień były: efektywne metody i środki zabezpieczenia mienia, zasady działania Przycisku Sieci Życia®, rola dzielnicowego wśród społeczności lokalnej, oszustwa i zaginięcia, zasady działania aplikacji „Moja Komenda” i „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszych. Mieszkańcy otrzymali materiały edukacyjne w postaci poradników: „Jak unikać zagrożeń” i „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie”, oraz ulotek: „Seniorzy na drodze” i „Bezpieczny Senior”, a także elementy odblaskowe.
„WIGILIA POLSKA” wpisała się już w kalendarz imprez miasta, o czym świadczyła liczna frekwencja. Tegoroczną nowością było jednak usytuowanie całości w innym miejscu Rynku, zapewniającym większą przestrzeń. Wolontariusze składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację tego wyjątkowego wydarzenia.

Światowy Dzień Wolontariatu

5 grudnia w holu ZSR odbył się kiermasz słodkości z okazji Światowego Dnia Wolontariatu. Zebrane fundusze zasilą budżet Powiatowego Klubu Ośmiu.

IV Gala Lokalnej Edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Dnia 1 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbyła się uroczysta IV Gala Lokalnej Edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
Konkurs inicjowany jest przez Fundację „Świat na TAK” z siedzibą w Warszawie. Jego celem jest wyłanianie i promowanie pozytywnych zachowań i działań młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Wspaniali to wolontariusze, którzy budują humanitarny świat i stanowią wzór do naśladowania.
Praca na rzecz innych nie jest obca prudnickiej młodzieży. Tegoroczny powiatowy etap konkursu „Ośmiu Wspaniałych” przeprowadzony został dnia 12 marca br. Jury IV Prudnickiej Edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, po wnikliwej analizie, wyłoniło SIEDMIU WSPANIAŁYCH, z tego troje wolontariuszy otrzymało miano laureata, natomiast czterech wyróżniono.
Tytuł laureata i „Złotą Ósemkę” otrzymała MARCELINA MARCZAK – uczennica trzeciej klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.
Kolejnymi laureatkami i zdobywczyniami „Srebrnej Ósemki” zostały:
• Monika Sieńczak – uczennica Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku,
• Angelika Pietryka – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku.

Wyróżnienia i „Srebrną Ósemkę” otrzymali:
• Michał Karel – uczeń Zespołu Szkół w Głogówku,
• Amelia Talaga – uczennica Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy,
• Zuzanna Onufrejów – uczennica Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy,
• Maja Buczek – uczennica Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy.

Uhonorowani zostali także opiekunowie, którzy prowadząc szkolne kluby wolontariatu, na co dzień inspirują młodzież do podejmowania szczytnych działań na rzecz potrzebujących:
• Marzanna Zawadzka Ciępka (ZSR w Prudniku);
• Aleksandra Grochowska (ZSO nr 1 w Prudniku);
• Renata Hamada (ZS w Głogówku);
• Dorota Partyczna (Zespół Publicznych Szkół w Lubrzy).
Najlepszym młodym wolontariuszom IV powiatowej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych” a także ich opiekunom pogratulowali oraz wręczyli wyróżnienia i nagrody rzeczowe: Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski, Wicestarosta Janusz Siano, oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Anna Wojtczak.

MARCELINA MARCZAK – jest gospodarzem „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku. Pracuje w stałym wolontariacie w świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku. W swojej aktywności wolontarystycznej podejmuje wiele akcji charytatywnych.
Uczestniczy w różnego rodzaju przedsięwzięciach, warsztatach oraz konferencjach na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Brała udział w realizacji projektów „Życie pełne BLASKU” i „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA”. Uczestniczyła w „Andrzejkach Prudnickiej Grupy PaT”, gdzie miała zaszczyt poprowadzić Galę Andrzejek, ale również wcieliła się w rolę instruktora i poprowadziła profesjonalnie warsztaty taneczne. Dwukrotnie kierowała organizacją ,,WIGILII POLSKIEJ” na rynku miasta dla mieszkańców Prudnika. Działa w PaTPOR-cie i jest członkiem kapitanatu. Propaguje wśród koleżanek i kolegów modę na życie wolne od przemocy i uzależnień. Realizuje też działalność wolontarystyczną w sposób niekonwencjonalny – jako maskotka “Orzeł Powiatu” i “Policuś“, reprezentując Starostwo Powiatowe oraz Komendę Powiatową Policji w Prudniku w czasie różnych wydarzeń. Jako uczennica klasy mundurowej, w czasie obchodów świąt państwowych reprezentuje szkołę, uczestnicząc w przemarszach. Uważa, że ma jeszcze wiele do zrobienia, a wolontariat stał się jej dewizą życiową.
Marcelina jednocześnie została Finalistką Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i weźmie udział w II etapie szczebla ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Fundację „Świat na Tak”. W pracach jury weźmie udział Marzanna Zawadzka-Ciępka, Wojewódzka Koordynator Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu”, a zarazem opiekun „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Z niecierpliwością i nadzieją oczekujemy również na wyniki XXV Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, które zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej w dniu 8 czerwca br. w Białogardzie, życząc sukcesu reprezentantce Powiatu Prudnickiego.

Debata oksfordzka nt. cyberprzemocy

W dniu 22 maja 2019 r. „Powiatowy Klub Ośmiu” przy ZSR w Prudniku, w skład którego wchodzą wolontariusze ZSR, ZSO nr 1 oraz ZS w Głogówku,  zorganizowali obchody „Dnia na TAK”, czyli dnia życzliwości, serdeczności, uprzejmości, elegancji i wzajemnego szacunku, z inicjatywy Wojewódzkiego Koordynatora Młodzieżowego Wolontariatu  „Klubów Ośmiu”  Marzanny Zawadzkiej-Ciępki, przy współudziale pedagoga ZSO nr 1 Aleksandry Grochowskiej i nauczyciela historii ZS w Głogówku Renaty Hamady. Symbolem są niebieskie serduszka, które oznaczają dobro ukryte w sercu. W ramach przedsięwzięcia wolontariusze przygotowali Debatę Oksfordzką pod hasłem „CYBERPRZESTRZEŃ – dobrodziejstwo, czy zagrożenia”, której celem było zwiększenie świadomości dotyczącej korzyści oraz zagrożeń związanych z używaniem mediów elektronicznych, rozwinięcie umiejętności racjonalnego korzystania z nowych mediów oraz wzmocnienie wśród  młodzieży poczucia odpowiedzialności za dokonywane wybory życiowe. Uczestników podzielono na dwie grupy warsztatowe: „propozycja” i „opozycja”.  Grupa „propozycji” opracowywała treści dotyczące dobrodziejstw płynących z korzystania z cyberprzestrzeni. Natomiast grupa „opozycji” zmierzyła się z problemem cyberzagrożeń. Debata oksfordzka to forma dyskusji na temat konkretnego problemu, podczas której zwolennicy i przeciwnicy obranej tezy mają za zadanie  obronienie jej lub podważenie  przytaczanymi argumentami.    Ocena debaty została dokonana przez publiczność oraz Jury, w skład którego zasiadali: Przewodniczący podkom. Kamil Perewizny – Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Prudniku, st. bryg. Tomasz Protaś -Zastępca Komendanta PSP w Prudniku, Anna Wojtczak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, kpt. Artur Pikuła – funkcjonariusz Zakładu Karnego w Nysie Oddział Zewnętrzny w Prudniku. Zwyciężyła „propozycja”, dowodząc, że korzystanie przez młodzież  z dobrodziejstw cyberprzestrzeni przynosi im niewymierne korzyści. Debata została oprawiona profesjonalnymi występami: szkolnego teatru profilaktycznego w sładzie: Michał Szulc, Jakub Puzio, Gracjan Sitek prowadzonego przez Elżbietę Zapałę,  wokalistkę Małgorzatę Majewską wolontariuszkę ZSR w Prudniku oraz Zespół NEW, w skład którego wchodzą: Laura Petzuch (LO nr 1 w Opolu) i Agnieszka Poremba (Gimnazjum w Głogówku) – voc., Adam Obstoj (ZS Mech. w Opolu) – git., Piotr Obstoj (ZS Mech. w Opolu) – perk., Michał Karel (ZS w Głogówku) – git. bas. 

Debata Oksfordzka w ZSR odbyła się w ramach realizacji partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.